VOLTRONIC ® 5W30 HCFE Fully Synthetic EURO-6 API SN

338,000 325,000

  • API SN/CJ-4
  • ACEA A3/B3/B4/C3
  • TÜV (*)
  • Dung tích: 1L