TS-40 450ml – Chai xịt sên, bôi trơn đa năng

75,000

  • Tính năng thẩm thấu phá rỉ sét (Penetrate)
  • Tính năng làm sạch (Cleaning Agent)
  • Tính năng bôi trơn (Lubricant)
  • Tính năng bảo vệ chống rỉ (Rust Inhibitor)
  • Tính năng khử ẩm (Water Dispersant)
  • Qui cách: Bình xịt 450ml/bình