Nhớt Motul 300V Factory Line 15w50 Pháp

440,000 419,000

  • Dầu gốc: tổng hợp hoàn toàn (ESTER CORE)
  •  API: SL
  • JASO: MA, MA2
  • Chỉ số nhớt: 167
  • Xuất xứ: Pháp

Cho phép đặt hàng trước