Nhớt Eni i-Ride Moto Sport Racing 10W60

360,000

  • Cấp hiệu năng: API: SL – JASO: MA/MA2
  • Cấp độ nhớt: 10W-60
  • Chỉ số nhớt: 177