Bộ bi nồi nhập khẩu SeKai cho xe Honda Spacy, SH New 125

139,000

  • Loại xe sử dụng: Honda Spacy, SH New 125
  • Khối lượng: 20.1×15-16g