Hiển thị một kết quả duy nhất

LZD
232,000,000
408,000,000